2018. április 22., vasárnap

Projektnap az iskolában

Április 21-én, szombaton tartotta iskolánk a helyi, megyei és országos épített és természeti értékekkel foglalkozó projektnapját.
A nap célja az volt, hogy az osztályok megismerkedjenek a helyi védett értékekkel, megyerikumokkal és hungarikumokkal. Ezért a nap első felében osztályonként plakátokat készítettek e témáról, miközben a nyolcadik osztályosok tartottak előadást egy-egy általuk választott hungarikumról. 
A nap második felében helyi természeti és épített értékekkel ismerkedhettek meg az osztályok. Míg az alsósok inkább a természeti értékeket figyelték meg játékos feladatok keretében, a felsősök helyi civil szervezeteket látogattak meg. Jártak tanulóink a Csereglében, a horvátkimlei bányában, és a horvátkimlei temető előtti fasornál. Készítettek fakéreg-mintát, rajzoltak leveleket, választottak kedvenc fát. Vizes élőhelyeink védett állatait, növényeit válogatták ki, volt képkirakó és az év madaráról, a vándorsólyomról is oldottak meg feladatokat.
A felsősök ellátogattak a Kimlei Polgárőr Egyesülethez, a Kimlei Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez, a Falutévéhez, a sárkányhajós egyesülethez,  a horvát klubba és a német tájházhoz, valamint a LEADER Egyesülethez. A fő feladat minden helyszínen riportot készíteni, amit írott formában képekkel együtt ki fogunk majd nyomtatni, újságként kiadni.
A nap végén pedig a helyi tűzoltók tartottak nekünk oltási bemutatót, ahol még a gyerekek is kipróbálhatták mindezt.

A nap megszervezéséhez köszönjük a segítőket, egyesületi tagokat, kimlei önkénteseket, hiszen nélkülük nem lett volna ilyen érdekes ez a nap!


2018. április 4., szerda

Beiskolázási információk leendő elsős szülők számára

Idén is várjuk a leendő elsős szülőket az iskolai beíratásra. Íme néhány praktikus információ:

Beiratkozás időpontja: 
2018. április 12. csütörtök 8:00 - 19:00 között
és
2018. április 13. péntek 8:00 - 19:00 között.

Beiratkozás helyszíne: Kimlei Nemzetiségi Általános Iskola főépülete ( 9181 Kimle, Fő út 102.), titkársági irodák

Beiratkozásra kötelezettek:
- 6. életévüket betöltött gyerekek (azok is, akik még következő tanévben is óvodában maradhatnak!)
- tavaly már beíratták gyermeküket, de még egy évet óvodában voltak.

Beiratkozási körzet: Károlyháza és Kimle községek közigazgatási területe (Novákpuszta is).

Beiratkozásra hozni kell:
- gyermek személyi igazolványát
- gyermek lakcímkártyáját
- a gyermek TAJ-kártyáját
- óvodai szakvéleményt, vagy a szakértői bizottság által kiadott szakvéleményt.

Nyilatkozni kell beiratkozáskor:

- a gyermek esetében az életvitelszerű lakcímről (Egyértelműsíteni kell, ha a gyermek lakcímkártyáján több cím is van. hogy melyiket használja életvitelszerűen.)

- a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (Azaz ki írathatja be a gyermeket. Erről a nyilatkozatot az április 10-i Ovisuli foglalkozáson adjuk oda.)

- az erkölcstan vagy hit-és erkölcstan választásáról, és az utóbbi esetben arról is, hogy melyik egyház hittan oktatását kérik.

- a nemzetiségi nevelés-oktatás igénybevételéről horvát illetve német nyelv esetében. (Három oktatási forma közül lehet választani: német vagy horvát nemzetiségi nevelés-oktatás illetve normál tantervű nevelés-oktatás.)

Dönteni kell napközi igénybevételéről is, melyet kérünk jelezni a beiratkozáskor.

Kérjük előre jelezni, ha korai vagy későig tartó felügyeletet kérnek a szülők, mivel ez határozza meg iskolánk nyitva tartását is.

Beiratkozás után érdemes elmenni egy kormányablakba diákigazolványhoz azonosítót kérni. Az ott kapott dokumentumot pedig iskolánkba kell eljuttatni, hogy időben elkészülhessenek a diákigazolványok.

 
Fontos, hogy azt is jelezni kell, ha másik iskolába íratják be gyermeküket, mivel a beiratkozást elmulasztók esetében akár szabálysértési bírságot is kiszabhat a kormányhivatal, nekünk pedig jelenteni kell a hivatal felé azokat a szülőket, akik e napokon nem jelentek meg,

Beiratkozás után a szülő 2018.04.30-ig kap értesítést a felvételről. Elutasítani csak beiskolázási körzeten kívülről jövő diákot lehet, de első körben minden jelentkezőt igyekszünk felvenni.

Várjuk Önöket 2018. április 10-én 16:00-tól az Ovisuli programján is, illetve beiratkozáskor.

Csizmazia Roland, intézményvezető
Kimlei Nemzetiségi Általános Iskola2017. október 17., kedd

Őszi információk

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!
Csak emlékeztetni szeretnénk Önöket/Titeket, a hét várható programjaira:
2017.10.18.
Horvát verseny Kópházán - indulás: 7:30
2017.10.19.
Délelőtt tartjuk megemlékezésünket az 1956-os forradalomról a faluházban (Kimlei IKSZT). Ezért mindenkinek kötelező az ünnepi öltözet.
A műsor 11.45-kor kezdődik, 12.30-ra véget is ér. Ezt követően a többi tanóra elmarad (6. órától), de napközi lesz.
Ebédelni természetesen tudnak a gyerekek a műsor után, bejáró tanulóknak is lesz felügyelet.
Délután: PAPÍRGYŰJTÉS!
13 órától 17 óráig.
2017.10.20.
TANÍTÁS NÉLKÜLI NAP!
A legtöbb diáknak nem lesz tanítás, csak azoknak, akik a bemutató órákon szerepelnek.
KÖVETKEZŐ TANÍTÁSI NAP: 2017.10.24., kedd
Őszi szünet: 2017.10.30 - 11.04. között. (Szünet előtti utolsó tanítási nap 2017.10.27., péntek), szünet utáni első tanítási nap 2017.11.06., hétfő.)

Csizmazia Roland, intézményvezető

2017. szeptember 2., szombat

Tanév eleji információk

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

E-NAPLÓ

Iskolánkban ebben a tanévben - kísérleti jelleggel - bevezetjük az e-naplót. A napló hamarosan megnyílik a szülők, diákok számára is, de az első hónapban a feltöltése zajlik, így nem lesz még azonnal elérhető. A használatához azonban szükségünk van egy-egy e-mail címre, mint elérhetőségre, amin keresztül Önök is értesítéseket kapnak a programtól. Ezért kérjük, hogy a következő hétre küldjék vissza az ezzel kapcsolatos lapot.

TANKÖNYVEK

Az iskolai tankönyvek megrendelése új eljárás szerint zajlik. Ezt az Iskolai tankönyvellátás rendje című dokumentumban szabályozta az iskola, mely része az iskolai SzMSz-nek. Megismerése a szülők számára elengedhetetlen.
A tankönyveket az összes évfolyamon ingyen kapják a szülők, azonban a könyvek tulajdonosa az iskola, és a tanuló csak használatba kapja azokat.
·         Az ingyenesen, használatba kapott könyveket könyvtári állományba veszi a könyvtáros megérkezésükkor.
·         A tankönyvosztáskor átadott új könyvek listáját a tanulókkal hazaküldjük, és a kedves szülőknek aláírva a szülői értekezletig kell visszajuttatni azokat. Ha a szülő nem akarja elfogadni az ingyenes példányt, akkor vehet maga is helyette. 
·   A régebb óta használt könyvtári könyveket a tanuló veszi át, aláírásával igazolja az átvételt. Erről az adott szaktanár és az osztályfőnök gondoskodik a könyvtáros segítségnyújtása mellett.
·         Az átvétel után otthon a szülő is köteles átnézni a könyvtárból kapott könyveket, és ha kifogással él a könyv állapotával kapcsolatban, lehetősége van ezt jelezni. A szülői aláírás beszerzéséről az osztályfőnök, a szaktanár és a könyvtáros közösen gondoskodik.
·         Az első szülői értekezleteken, de legkésőbb szeptember végéig a szülőknek is alá kell írni az átvételi ívet, hiszen felelősséget a tankönyvért a szülők vállalják.
·         A tanév végén az ingyenesen használtba kapott, könyvtári állományban lévő tankönyveket visszaadják a szülők, melynek beszedéséről az adott szaktanár és az osztályfőnök gondoskodik.
·         A tanév végén beszedett tankönyveket a könyvtáros és a szaktanár átnézi, és eldönti, hogy használható-e tovább a tankönyv.
·         Amennyiben a tankönyvet használhatatlannak minősítik, vagy nem tudja, illetve nem akarja visszaadni a szülő, kötelessége azt a kiadók által megszabott áron megtéríteni

·         A munkafüzeteket a szülők, diákok megtarthatják. Hasonlóképpen megtarthatók az 1-2. évfolyam könyvei is.

PÁLYAORIENTÁCIÓ
·         Főleg a 7-8. évfolyamosok számára szervezett programokon való részvétellel igyekszünk segíteni a megfelelő pályaválasztást. A megyei kormányhivatal munkaügyi főosztálya, vagy az egyes kamarák is igyekeznek bemutatni, koordinálni a szakmák megismerésének lehetőségét, melyet mi is hasonló módon szeretnénk kihasználni. Ezt támogatja a kormány plusz egy, pályaorientációra használható, tanítás nélküli munkanap bevezetésével. Iskolánk fő célja ezzel a nappal, hogy a korábbi éveknek megfelelően, a kormányhivatal vagy a kamarák által szervezett programokon osztályszinten részt vehessenek.
Pályaorientációra hasznosítható az új rendelkezések szerint diákonként 2-2 mulasztott nap is, melyet a meglátogatott középiskolából kapott igazolással igazolhat a diák.
Továbbtanulási szülői értekezlet segíti elő idén is a megfelelő iskolaválasztást, melyre a környék és a szülők által leginkább igényelt, választott középiskolák képviselőit hívjuk meg bemutatkozásra. Itt kerül sor a továbbtanulás adminisztratív feladatainak ismertetésére is.

·         ·         Legfontosabb határidők (előzetes időpont):
o   továbbtanulási szülői értekezlet: 2017. november 7. (ajánlott időpont)
o   központi felvételi vizsgára való jelentkezés határideje: 2017. december 10.
o   továbbtanulási lapok feladása: 2018. február 20.

2017. augusztus 22., kedd

Első információk az új tanévről

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

Lassan kezdődik a következő tanév, így hasznos információkat szeretnék megosztani veletek/Önökkel.

A pótvizsga időpontja: 2017.08.24., csütörtök reggel 9 óra

A tanév előkészítése már zajlik, így az első nap forgatókönyve a következő:

A tanévnyitó ünnepély 2017.09.01-jén, pénteken reggel 8 órakor kezdődik. Iskolai ünnepély, ezért a diákoknak természetesen ünneplőbe kell jönni.

A diákok aznap kapják meg a tankönyveiket, ezért célszerű nagy táskával érkezni.
Fontos kiemelni, hogy az idei tanévtől a kormány döntésének értelmében mindenkinek ingyenes a tankönyv, ám azok könyvtári állományba vétel után kerülnek a diákokhoz. Ezért nagyon fontos, hogy a pénteken megkapott könyveket otthon nézzék át, és az esetleges hibákat legalább az év eleji szülői értekezletekig jelezzék a szaktanárok felé. Ha ezt követően keletkezik sérülés a könyvben és az használhatatlanná válik, azt már a szülőnek kell megtérítenie. Ez természetesen a munkafüzetekre nem érvényes, azt év végén megkapják véglegesen a diákok.

A tanév első napja egyben tanítási nap is, így a 4. órától rendes tanítás lesz. Aznap lesz napközis csoport is, de aki még nem szeretné aznap gyermekét délutánig itt hagyni, jelezze írásban az első tanítási napon.

Az új elsősök szőlőinek értekezletet ezúttal nem az első napon, pénteken, hanem a következő héten hétfőn szervez a tanító néni.

Csizmazia Roland, intézményvezető

2017. június 28., szerda

Határtalanul! kiránduláson a hetedikesek


A Határtalanul! pályázat keretében nyert támogatást három iskola hetedikes diákcsoportja 2016-ban. A kimlei, darnózseli és dunakiliti iskolák összefogásával készített programra összesen 1.806.000 Ft-ot támogatást nyújtott a pályázat kiírója. 

A program 2017. április 24. és 28. között valósult meg, amikor a hetedikesek Szlovénia és Horvátország magyarlakta területeit és magyar közösségeit látogatták meg. A kiránduláson nemcsak a látnivalókat csodálták, hanem különböző feladatokat is megoldottak azokkal kapcsolatban, aminek főleg a tartalmi ismeretek jobb rögzítése volt a célja.


1. nap
 A felsőszölnöki hármashatáron megemlékeztek a diákok a trianoni döntés hátteréről, tartalmáról. A határt jelképező gúlát körbesétálva 3 országban lépkedtek – ma már vasfüggönymentesen, szabadon. A csapatok rajzokat készítettek a három ország határát jelképező alkotásról a vázlatfüzetekbe. 
Később a csoportok meglátogatták Szlovénia legnagyobb alapterületű várát. Az egyik csapat az eredeti birtokos család, a Széchyek történetét elevenítette fel kiselőadás keretében. A többi csoport is készített rajzot a vázlatfüzetbe a várról. 2. nap
A dobronoki magyar-szlovén kétnyelvű iskolába látogattak el a csoportok, ahol megismerkedtek a kisebbségben élő magyar nemzetiségi iskola életével. A kimlei iskola nemzetiségi nevelést-oktatást is működtet, így a kimlei diákoknak különösen érdekes az ilyen iskolatípus külföldön. A látogatáskor átadtak ajándékcsomagot is a fogadó osztályoknak, amivel az iskolák közötti kapcsolatot szeretnék erősíteni. Közös focimeccsen is összemérték tudásukat a vendégek és az iskola diákjai.
Bántornyán az Árpád-kori templomot látogatták meg a diákok, románkori freskókat másolták le a vázlatfüzetekbe. Kiselőadás során egy csoport ismertette a templom nevét adó Szent László királyunk életét, majd megkeresték a templomon látható emlékeit is. A falakon látható freskókról gyűjtött előzetes képeket puzzle-ként rakják ki a csapatok.A témakör kapcsolódik a művészeti ismeretekhez, történelmi tanulmányokhoz.

Zágrábban a diákok városnéző séta keretében felkeresték a Szent István-székesegyházat, ahol láthatták Szent László koronázási palástját, Erdődy Tamás, Frangepán Ferenc és Zrínyi Péter sírját. Emlékükre koszorút helyeztek el. A városnézés közben folyamatosan gyűjtötték a diákcsoportok a magyarság emlékeit, miközben városismereti kérdőívet töltöttek ki.3. nap
A következő nap már Abbáziában (Opatija) jártak. A város villasora monarchia-korabeli magyar arisztokrácia emlékét őrzi, gyakorlatilag magyarok építették a várost. A csapatok "Szóbeszéd" című játékkal (Magyarország szeretlek című tv-műsor alapján) megismerkedtek a város néhány neves családjának történetével, majd "Ki vagyok én?"-játékkal egy-egy híres személyt mutattak be. Ezt követően Fiuméban találkoztak a csoportok a Kormányzói Palotával, Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság épületével, az Adria-palotával, a magyar tengerhajózási rt. Korábbi székházával. 
A csoportok kaptak egy-egy csomagot, melyben összekevert információk voltak a városról, amit rendbe kellett tenni. Itt a város és szűkebb térségünk közti kapcsolatokat elmelték ki (Lorettoi kápolna - Hédervár; Dr. Markusovszky Lajos - Szombathely, torpedógyár, zsinagóga). Végül várostérképet kaptak a csapatok, amin be kellett jelölni a felkeresett helyszíneket.
4. nap
Gróf Andrássy Gyula lakhelyét keresték fel Voloskoban, aki az Osztrák-Magyar Monarchia első miniszterelnöke, később külügyminisztere volt. Egy csoport kiselőadás keretében bemutatta az Osztrák-Magyar Monarchia rendszerét, működését. Később a közeli skocjani cseppkőbarlangot tekintették meg a csapatok. 


Délután Lovranban jártak, ahol az óváros megtekintése során érintették Feszty Árpád villáját, emléktáblájánál pedig koszorút helyeztek el. Az egyik csoport bemutatta a festő életét kiselőadás keretében, majd képkirakó játékkal felelevenítették a leghíresebb munkáját, a honfoglalásról szóló festményt. Később a csoportok feljutottak a Fiuméhez tartozó Tersattoi Mária-búcsújáró templomhoz, ahol a magyar hadihajók emlékét őrző kápolna is található. Itt megemlítésre kerültek az Orsztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének, ezen belül a magyar királyság hadiflottájának hadihajói. A gyerekek várostörténeti kérdőívet töltöttek, és lerajzolták a jellegzetes adriai hajótípusokat. Meglátogattak egy torpedómúzeumot is.
5. nap
Az utolsó napot Zrínyi-család történelmi helyszíneivel A Cillei és a Zrínyi-család várában tettek sétát a diákok, a menet közben szerzett információkat pedig egy feladatlap segítségével rögzítették. A nevezetességeket, fontos információkat a gyerekek később egymás kikérdezésével ellenőrizték vissza. A csoportok séta közben megkoszorúzták a "Zrínyi Péter búcsúja" című emlékművet, és felkeresték a belváros nevezetességeit. A délvidéki túra befejezéseként itt értékelték a pedagógusok a csapatok tevékenységeit, a kirándulás és az előzetes felkészülés közben szerzett pontokat, eredményeket, munkákat. Az összesítés után eredményt hirdettek, és kiosztották  a túra során gyűjtött emléktárgyakból készített ajándékcsomagokat. Végül a csoportok séta közben megkoszorúzták a "Zrínyi Péter búcsúja" című emlékművet, és felkeresték a belváros nevezetességeit.
A programot később közös találkozás keretében Dunakilitin értékelték, továbbá bemutató előadásokat és Határtalanul! témanap keretében is bemutatták a diákok élményeiket.